Search

Információk és adatok
A kiadványainkban közzétett leírások és adatok általános tájékoztatást adnak, önmagukban nem garantálják a termesztés sikerét. Feltételezzük, hogy a vásárlók kellő szakmai ismerettel rendelkeznek a vetőmagok rendeltetésszerű használatához, tárolásához, s a vetőmagok értékesítése vagy felhasználása során betartják a szakmai szabályokat. A megindított csírájú vetőmagokat hűtőkamrában, legfeljebb 15 °C-os hőmérsékleten javasoljuk tárolni, ezen vetőmagok csírázóképességére garanciát ilyen körülmények között legfeljebb 12 hónapig vállalunk. A csírázóképességre vonatkozó adatok a törvényben előírt laboratóriumi körülmények között érvényesek, s hasonló körülmények között ellenőrizhetők. A laboratóriumi mérésekhez viszonyítva jelentős eltérések is előfordulhatnak a termelés helyén alkalmazott technológia és a klímaviszonyok függvényében.

Árak
A nyilvános árjegyzéken feltüntetett árak nettó fogyasztói árak és a szállítási költséget nem tartalmazzák. Árainkat évente állapítjuk meg. Az új árak nyilvánosságra hozatalával valamennyi korábbi árközlés érvényét veszti.

Megrendelés, szállítás
Vetőmagjainkat beszerezhetik a nagyobb vetőmagboltokban, illetve megrendelhetik webáruházunkban vagy a rendeles@duna-r.hu e-mail címen közvetlenül a Duna-R Kft-től. Egyszeri, nettó 50.000 Ft feletti megrendelés esetén a szállítási díj ingyenes. Amennyiben az egyszeri megrendelés nem éri el a nettó 50.000 Ft-ot, a szállítási díj 1.250 Ft + ÁFA.

Tulajdonjog
Az általunk szállított vetőmag tulajdonjoga mindaddig nem száll át a Vevőre, amíg a velünk szemben fennálló valamennyi fizetési kötelezettségének eleget nem tett.

Felelősség
A Duna-R Kft-t nem terheli felelősség, ha fajtáinkat nem a növény igényeinek megfelelően termesztik, vagy a Vevő a vetőmagot valamilyen módon kezeli, előáztatja, újracsomagolja, nem megfelelő körülmények között tárolja. A Vevő igazolható kárigénye esetén az Eladó csak a kifogásolt termék számlaértékéig tehető felelőssé, további károkért nem felel. Az Eladó igény szerint, a készlet erejéig cseremagot biztosít, vagy a számlaértéket fizeti vissza, további kárért nem felel.

Kárigény, szavatossági jogok érvényesítése
A Duna-R Kft. a törvények, rendelkezések és szabályok, illetve a külön szerződésben rögzített kiegészítő megállapodások szerint szállít. A Vevő köteles az árut átvételkor megvizsgálni és az észlelhető hibákat 3 napon belül írásban jelezni. A felhasználás során keletkezett hibákat úgy kell bejelenteni, hogy a panasz megalapozottságát a Kft tulajdonosa vagy megbízottja a helyszínen ellenőrizhesse. E feltétel hiányában a Duna-R Kft. mentesül a további kötelezettségek, illetve felelősség alól. Időben és írásban jelzett reklamáció esetén a Kft tulajdonosa vagy megbízottja a Vevőt felkeresi, s a helyszíni szemlén a panasz pontos tárgyát és a konkrét termesztéstechnológiai tényezőket rögzíti. Javaslatot tesz az esetleges károk elhárítására. Csírázással kapcsolatos reklamációt kizárólag a magvetéstől számított 16 napon belül tudunk elfogadni. Ha a hibabejelentő panasza a csírázással, a tisztasággal, a faj- illetve fajtaazonossággal kapcsolatos, kölcsönösen elfogadják a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vizsgálati eredményeit. A vizsgálat költségeit az a fél viseli, akinek az állítása nem igazolódott. A hiba bejelentése nem mentesíti a Vevőt fizetési kötelezettsége alól!

Vitás ügyek rendezése
A Duna-R Kft. a Vevővel minden vitás kérdésben peren kívüli megállapodásra törekszik, de sikertelenség esetén kiköti a Kft székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét (Budai Központi Kerületi Bíróság, 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B).

A Duna-R Kft. vetőmagjainak megvásárlásával a Vevő tudomásul veszi és elfogadja a fenti kereskedelmi feltételeket. Az árlistánk 2020. szeptember 1-től visszavonásig érvényes. A feltüntetett árak nettó fogyasztói árak. A jelen feltételekben külön nem említett kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Secured By miniOrange